Ơn Thiên triệu linh mục - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | Thánh lễ Tạ ơn Tân Linh mục Phêrô Phạm Duy Khoa - TGPSG | Podcast - Nhac.vn

Ơn Thiên triệu linh mục - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | Thánh lễ Tạ ơn Tân Linh mục Phêrô Phạm Duy Khoa
15 Thg06, 24

Bài giảng của Lm Ignatio Hồ Văn Xuân trong thánh lễ Tạ ơn Tân Linh mục Phêrô Phạm Duy Khoa, cử hành lúc 9:30 ngày 15-6-2024 tại Nhà thờ Giáo xứ Bùi Môn.

Bình luận
Danh sách
Trông cậy vào lòng Chúa thương xót - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần XV TN
Trông cậy vào lòng Chúa thương xót - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần XV TN
19 Thg07, 24 • 08ph
Khiêm nhường - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần XV TN
Khiêm nhường - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần XV TN
18 Thg07, 24 • 06ph
Sống bé mọn và tín thác - Lm Rôcô Nguyễn Duy | Thứ Tư tuần XV TN
Sống bé mọn và tín thác - Lm Rôcô Nguyễn Duy | Thứ Tư tuần XV TN
17 Thg07, 24 • 04ph
Nhà thờ - Địa chỉ của niềm vui - ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh | Cung hiến & Khánh thành Nhà thờ Chúa Hiển Linh
Nhà thờ - Địa chỉ của niềm vui - ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh | Cung hiến & Khánh thành Nhà thờ Chúa Hiển Linh
17 Thg07, 24 • 13ph
Sám hối để được đổi mới và bình an - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Ba tuần XV TN
Sám hối để được đổi mới và bình an - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Ba tuần XV TN
16 Thg07, 24 • 06ph
Hy sinh vì Chúa - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần XV TN
Hy sinh vì Chúa - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần XV TN
15 Thg07, 24 • 08ph
Bạn đang ở đâu trong hành trình theo Chúa? - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN XV TN năm B
Bạn đang ở đâu trong hành trình theo Chúa? - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN XV TN năm B
14 Thg07, 24 • 22ph
Sứ mạng cao cả của mỗi người Kitô hữu - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN XV TN năm B
Sứ mạng cao cả của mỗi người Kitô hữu - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN XV TN năm B
14 Thg07, 24 • 11ph
Thánh Camillô Lellis bổn mạng giới Y tế Công giáo - Lm GB Phương Đình Toại, MI
Thánh Camillô Lellis bổn mạng giới Y tế Công giáo - Lm GB Phương Đình Toại, MI
14 Thg07, 24 • 22ph
Đức Giêsu sai nhóm 12 đi loan báo Tin mừng - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN XV TN năm B
Đức Giêsu sai nhóm 12 đi loan báo Tin mừng - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN XV TN năm B
13 Thg07, 24 • 20ph
Đường thánh giá - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần XIV TN
Đường thánh giá - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần XIV TN
12 Thg07, 24 • 07ph
Chúa yêu - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần XIV TN
Chúa yêu - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần XIV TN
11 Thg07, 24 • 08ph
Bước ra khỏi ngẫu tượng mà mình tạo ra - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần XIV TN
Bước ra khỏi ngẫu tượng mà mình tạo ra - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần XIV TN
10 Thg07, 24 • 08ph
Cao cả thay lòng Chúa xót thương - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần XIV TN
Cao cả thay lòng Chúa xót thương - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần XIV TN
09 Thg07, 24 • 08ph
Chúa chữa lành bằng tình yêu - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần XIV TN
Chúa chữa lành bằng tình yêu - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần XIV TN
08 Thg07, 24 • 10ph
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này