Lễ Thăng Thiên: Hướng lòng về trái đất - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Lễ Chúa ThăngThiên năm A - TGPSG | Podcast - Nhac.vn

Lễ Thăng Thiên: Hướng lòng về trái đất - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Lễ Chúa ThăngThiên năm A
21 Thg05, 23

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa Thăng Thiên năm A - bổn mạng Doanh nhân Công giáo TGP vào lúc 11:00 ngày 21-5-2023 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Bình luận
Danh sách
Đường thánh giá - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần XIV TN
Đường thánh giá - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần XIV TN
12 Thg07, 24 • 07ph
Chúa yêu - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần XIV TN
Chúa yêu - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần XIV TN
11 Thg07, 24 • 08ph
Bước ra khỏi ngẫu tượng mà mình tạo ra - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần XIV TN
Bước ra khỏi ngẫu tượng mà mình tạo ra - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần XIV TN
10 Thg07, 24 • 08ph
Cao cả thay lòng Chúa xót thương - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần XIV TN
Cao cả thay lòng Chúa xót thương - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần XIV TN
09 Thg07, 24 • 08ph
Chúa chữa lành bằng tình yêu - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần XIV TN
Chúa chữa lành bằng tình yêu - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần XIV TN
08 Thg07, 24 • 10ph
Chúa đặt niềm tin vào yếu đuối của chúng ta - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN XIV TN năm B
Chúa đặt niềm tin vào yếu đuối của chúng ta - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN XIV TN năm B
07 Thg07, 24 • 23ph
Tôn trọng & ngưỡng mộ - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN XIV TN năm B
Tôn trọng & ngưỡng mộ - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN XIV TN năm B
07 Thg07, 24 • 11ph
Đức tin - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN XIV TN năm B
Đức tin - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN XIV TN năm B
06 Thg07, 24 • 21ph
Trải nghiệm yêu thương - Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Thứ Sáu tuần XIII TN
Trải nghiệm yêu thương - Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Thứ Sáu tuần XIII TN
05 Thg07, 24 • 03ph
Bại liệt - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần XIII TN
Bại liệt - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần XIII TN
04 Thg07, 24 • 08ph
Hành trình của đức tin - Lm Gioan Trịnh Quang Khanh | Thánh Tôma, Tông đồ
Hành trình của đức tin - Lm Gioan Trịnh Quang Khanh | Thánh Tôma, Tông đồ
03 Thg07, 24 • 08ph
Cậy trông vào Thiên Chúa - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần XIII TN
Cậy trông vào Thiên Chúa - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần XIII TN
02 Thg07, 24 • 07ph
Hãy theo Chúa - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần XIII TN
Hãy theo Chúa - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần XIII TN
01 Thg07, 24 • 07ph
Học Thần học phải gắn liền với việc theo Chúa - ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm | Khai giảng khóa Thần học hè 2024
Học Thần học phải gắn liền với việc theo Chúa - ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm | Khai giảng khóa Thần học hè 2024
01 Thg07, 24 • 09ph
Khiêm nhường và can đảm - Lm Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ | CN XIII TN năm B
Khiêm nhường và can đảm - Lm Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ | CN XIII TN năm B
30 Thg06, 24 • 15ph
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này