Đâu là giá trị chân chính, đâu là cái tâm chân thật? - Lm. Gioan Lê Quang Việt - TGPSG | Podcast - Nhac.vn

Đâu là giá trị chân chính, đâu là cái tâm chân thật? - Lm. Gioan Lê Quang Việt
25 Thg08, 21

Bài giảng của Lm. Gioan Lê Quang Việt trong thánh lễ Thứ Tư tuần 21 mùa Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 25-8-2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước.

Bình luận
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này