Đạo đức thật và đạo đức giả - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng - TGPSG | Podcast - Nhac.vn

Đạo đức thật và đạo đức giả - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng
29 Thg08, 21

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa Nhật tuần 22 Thường Niên năm B, cử hành lúc 7:00 ngày 29-8-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bình luận
Danh sách
Đào móng - Lm. Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần 1 mùa Vọng
Đào móng - Lm. Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần 1 mùa Vọng
01 Thg12, 22 • 05ph
Tập 3.17: Dịch bệnh dưới góc nhìn của Kinh Thánh
Tập 3.17: Dịch bệnh dưới góc nhìn của Kinh Thánh
01 Thg12, 22 • 09ph
Suy nghĩ về Ơn gọi và sự đáp trả của mình - Lm. Phaolô Trần Tô Hoài, MI | Thánh Anrê, Tông đồ
Suy nghĩ về Ơn gọi và sự đáp trả của mình - Lm. Phaolô Trần Tô Hoài, MI | Thánh Anrê, Tông đồ
30 Thg11, 22 • 08ph
Tai nghe mắt thấy Chúa Giêsu - Lm. Roco Nguyễn Duy | Thứ Ba tuần 1 mùa Vọng
Tai nghe mắt thấy Chúa Giêsu - Lm. Roco Nguyễn Duy | Thứ Ba tuần 1 mùa Vọng
29 Thg11, 22 • 05ph
Tập 3.16: Ươm mầm đức tin
Tập 3.16: Ươm mầm đức tin
29 Thg11, 22 • 14ph
Đức tin & tinh thần truyền giáo - Lm. Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Hai tuần 1 mùa Vọng
Đức tin & tinh thần truyền giáo - Lm. Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Hai tuần 1 mùa Vọng
28 Thg11, 22 • 08ph
ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Thánh lễ bế mạc năm thánh 75 năm Gx. Hòa Hưng
ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Thánh lễ bế mạc năm thánh 75 năm Gx. Hòa Hưng
28 Thg11, 22 • 23ph
Ý nghĩa của mùa Vọng - Lm. GB Phương Đình Toại, MI | CN 1 mùa Vọng năm A
Ý nghĩa của mùa Vọng - Lm. GB Phương Đình Toại, MI | CN 1 mùa Vọng năm A
27 Thg11, 22 • 19ph
Cuộc hội ngộ êm đềm - Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền | CN 1 mùa Vọng năm A
Cuộc hội ngộ êm đềm - Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền | CN 1 mùa Vọng năm A
27 Thg11, 22 • 11ph
Tỉnh thức & sống tiết độ - Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân | CN 1 mùa Vọng năm A
Tỉnh thức & sống tiết độ - Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân | CN 1 mùa Vọng năm A
26 Thg11, 22 • 21ph
Tập 3.15: Tự do
Tập 3.15: Tự do
26 Thg11, 22 • 06ph
Lời tình yêu - Lm. Roco Nguyễn Duy | Thứ Sáu tuần 34 TN
Lời tình yêu - Lm. Roco Nguyễn Duy | Thứ Sáu tuần 34 TN
25 Thg11, 22 • 05ph
Buông bỏ - Lm. Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Các thánh tử đạo Việt Nam
Buông bỏ - Lm. Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Các thánh tử đạo Việt Nam
24 Thg11, 22 • 08ph
Tập 3.14: Sống chiều sâu
Tập 3.14: Sống chiều sâu
24 Thg11, 22 • 13ph
Điều gì có thể làm cho tôi mất niềm tin vào Chúa? - Lm. GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần 34 TN
Điều gì có thể làm cho tôi mất niềm tin vào Chúa? - Lm. GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần 34 TN
23 Thg11, 22 • 08ph
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này