Dâng lễ trong nhà thờ và trong đời sống - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Khiết Tâm - Hạt Chí Hòa - TGPSG | Podcast - Nhac.vn

Dâng lễ trong nhà thờ và trong đời sống - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Khiết Tâm - Hạt Chí Hòa
17 Thg06, 24

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Khiết Tâm - Hạt Chí Hòa, cử hành lúc 8:30 ngày 15-6-2024 tại Nhà thờ Giáo xứ Khiết Tâm.

Bình luận
Danh sách
Trông cậy vào lòng Chúa thương xót - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần XV TN
Trông cậy vào lòng Chúa thương xót - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần XV TN
19 Thg07, 24 • 08ph
Khiêm nhường - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần XV TN
Khiêm nhường - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần XV TN
18 Thg07, 24 • 06ph
Sống bé mọn và tín thác - Lm Rôcô Nguyễn Duy | Thứ Tư tuần XV TN
Sống bé mọn và tín thác - Lm Rôcô Nguyễn Duy | Thứ Tư tuần XV TN
17 Thg07, 24 • 04ph
Nhà thờ - Địa chỉ của niềm vui - ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh | Cung hiến & Khánh thành Nhà thờ Chúa Hiển Linh
Nhà thờ - Địa chỉ của niềm vui - ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh | Cung hiến & Khánh thành Nhà thờ Chúa Hiển Linh
17 Thg07, 24 • 13ph
Sám hối để được đổi mới và bình an - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Ba tuần XV TN
Sám hối để được đổi mới và bình an - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Ba tuần XV TN
16 Thg07, 24 • 06ph
Hy sinh vì Chúa - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần XV TN
Hy sinh vì Chúa - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần XV TN
15 Thg07, 24 • 08ph
Bạn đang ở đâu trong hành trình theo Chúa? - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN XV TN năm B
Bạn đang ở đâu trong hành trình theo Chúa? - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN XV TN năm B
14 Thg07, 24 • 22ph
Sứ mạng cao cả của mỗi người Kitô hữu - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN XV TN năm B
Sứ mạng cao cả của mỗi người Kitô hữu - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN XV TN năm B
14 Thg07, 24 • 11ph
Thánh Camillô Lellis bổn mạng giới Y tế Công giáo - Lm GB Phương Đình Toại, MI
Thánh Camillô Lellis bổn mạng giới Y tế Công giáo - Lm GB Phương Đình Toại, MI
14 Thg07, 24 • 22ph
Đức Giêsu sai nhóm 12 đi loan báo Tin mừng - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN XV TN năm B
Đức Giêsu sai nhóm 12 đi loan báo Tin mừng - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN XV TN năm B
13 Thg07, 24 • 20ph
Đường thánh giá - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần XIV TN
Đường thánh giá - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần XIV TN
12 Thg07, 24 • 07ph
Chúa yêu - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần XIV TN
Chúa yêu - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm tuần XIV TN
11 Thg07, 24 • 08ph
Bước ra khỏi ngẫu tượng mà mình tạo ra - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần XIV TN
Bước ra khỏi ngẫu tượng mà mình tạo ra - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thứ Tư tuần XIV TN
10 Thg07, 24 • 08ph
Cao cả thay lòng Chúa xót thương - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần XIV TN
Cao cả thay lòng Chúa xót thương - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần XIV TN
09 Thg07, 24 • 08ph
Chúa chữa lành bằng tình yêu - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần XIV TN
Chúa chữa lành bằng tình yêu - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần XIV TN
08 Thg07, 24 • 10ph
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này