3 cấp độ hoán cải - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - TGPSG | Podcast - Nhac.vn

3 cấp độ hoán cải - Lm GB Phương Đình Toại, MI | Thánh Phaolô Tông đồ trở lại
25 Thg01, 23

Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại, cử hành lúc 17:30 ngày 25-1-2023 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Bình luận
Danh sách
Lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần 1 MC
Lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần 1 MC
28 Thg02, 23 • 07ph
Cuộc phán xét về tình yêu - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Hai tuần 1 MC
Cuộc phán xét về tình yêu - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Hai tuần 1 MC
27 Thg02, 23 • 09ph
Cám dỗ của cái tốt - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN 1 MC năm A
Cám dỗ của cái tốt - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN 1 MC năm A
26 Thg02, 23 • 22ph
Cùng Đức Giêsu vượt thắng cám dỗ - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN 1 MC năm A
Cùng Đức Giêsu vượt thắng cám dỗ - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | CN 1 MC năm A
26 Thg02, 23 • 09ph
Chúa Giêsu chịu cám dỗ - Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh | CN 1 MC năm A
Chúa Giêsu chịu cám dỗ - Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh | CN 1 MC năm A
25 Thg02, 23 • 24ph
Đâu là sự chay tinh mà Chúa muốn? - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu sau Lễ Tro
Đâu là sự chay tinh mà Chúa muốn? - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu sau Lễ Tro
24 Thg02, 23 • 13ph
Lựa chọn - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm sau Lễ Tro
Lựa chọn - Lm Giuse Hoàng Ngọc Dũng | Thứ Năm sau Lễ Tro
23 Thg02, 23 • 07ph
Thứ Tư Lễ Tro - Lm Đa Minh Kiều Ngọc Linh, MF
Thứ Tư Lễ Tro - Lm Đa Minh Kiều Ngọc Linh, MF
23 Thg02, 23 • 16ph
Đức tiết độ - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Thứ Tư Lễ Tro
Đức tiết độ - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Thứ Tư Lễ Tro
22 Thg02, 23 • 20ph
Phục vụ trong khiêm hạ - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần 7 TN
Phục vụ trong khiêm hạ - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Ba tuần 7 TN
21 Thg02, 23 • 09ph
Mọi sự đều có thể, chỉ cần tin - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần 7 TN
Mọi sự đều có thể, chỉ cần tin - Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy | Thứ Hai tuần 7 TN
20 Thg02, 23 • 07ph
Đặt hạnh phúc trong tình thương của Chúa - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN 7 TN năm A
Đặt hạnh phúc trong tình thương của Chúa - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN 7 TN năm A
19 Thg02, 23 • 20ph
Trở nên hoàn thiện - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN 7 TN năm A
Trở nên hoàn thiện - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN 7 TN năm A
18 Thg02, 23 • 23ph
Ơn cứu rỗi các linh hồn - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần 6 TN
Ơn cứu rỗi các linh hồn - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Thứ Sáu tuần 6 TN
17 Thg02, 23 • 08ph
Đừng bao giờ lãng quên ơn Chúa đã ban cho chúng ta - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Truyền chức Linh mục và Phó tế
Đừng bao giờ lãng quên ơn Chúa đã ban cho chúng ta - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Truyền chức Linh mục và Phó tế
17 Thg02, 23 • 14ph
Nâng cấp tài khoản
Quý khách vui lòng nâng cấp tài khoản để nghe podcast này