Various Artists

Tìm Thấy Và Lạc Mất

Giữa thế giới có hơn 7 tỉ người, chúng ta tìm thấy nhau rồi lại vô tình để lạc mất nhau.. Và cũng đã từng nghĩ rằng mọi thứ thuộc về ta thì cuối cùng vẫn sẽ trở về vẹn nguyên và chẳng hề hư mất. Nhưng mấy ai lại có thể tìm thấy nhau sau ngần ấy thời gian đánh mất nhau. Tình yêu thật sự là giữa một biển người, dù vô tình hay cố ý lạc mất  thì cuối c... Xem toàn bộ
Giữa thế giới có hơn 7 tỉ người, chúng ta tìm thấy nhau rồi lại vô tình để lạc mất nhau.. Và cũng đã từng nghĩ rằng mọi thứ thuộc về ta thì cuối cùng vẫn sẽ trở về vẹn nguyên và chẳng hề hư mất. Nhưng mấy ai lại có thể tìm thấy nhau sau ngần ấy thời gian đánh mất nhau. Tình yêu thật sự là giữa một biển người, dù vô tình hay cố ý lạc mất  thì cuối cùng họ vẫn tìm thấy nhau và cùng đi đến hết chặng đường về. “Lạc mất và tìm thấy” hay “Tìm thấy để rồi lạc mất” – không có người thắng, kẻ thua, chỉ có những người yêu thương nhau tìm về được với nhau… Rút gọn

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back