Thành Phố Trên Cao

Tôi cũng ngồi ở một nơi trên cao đây, nhưng chỉ thấy dưới kia ngàn đèn đỏ vàng nhộn nhịp, còn bản thân thì cô đơn, lọt thõm giữa bộn bề. Thành phố nhìn từ trên cao luôn khiến người ta thấy buồn, thấy tủi, thấy nhớ một ai đó mà mãi mãi không thể gặp lại.
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back