Song For Sad Girls

"Tình đã cạn rồi thì xin dừng lại, nhưng anh bắt cô gái mà anh bỏ rơi phải mạnh mẽ thì anh đang làm một việc vô ích.Có thể chia tay là môt cái kết đau đớn nhưng đó chỉ là một dấu ba chấm, một vết mực loang trên tờ giấy trắng mà thôi…"
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back