Những Điều Từng Thuộc Về Nhau

Người còn đó, mà tình không còn. Lòng còn đó, mà không dám tới nói vài câu, dù chỉ là những lời hỏi thăm. Quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ, và con người ta, mỗi lần nhắc đến quá khứ, thường lại tiếc nuối nhiều hơn là thở phào nhẹ nhõm.
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back