Những Đêm Mưa Mình Anh

Mưa gợi cho con người ta nhiều kỷ niệm, khi bên cạnh họ chỉ còn mưa, họ chẳng còn đủ sức để giữ lại những nghĩ suy của riêng mình nữa, mặc nó lang thang trên những triền ký ức khác nhau. Mưa luôn có những món quà ký ức mỗi khi ghé tới, không trừ một ai, vậy mưa của tôi có gì? Xem toàn bộ
Mưa gợi cho con người ta nhiều kỷ niệm, khi bên cạnh họ chỉ còn mưa, họ chẳng còn đủ sức để giữ lại những nghĩ suy của riêng mình nữa, mặc nó lang thang trên những triền ký ức khác nhau. Mưa luôn có những món quà ký ức mỗi khi ghé tới, không trừ một ai, vậy mưa của tôi có gì? Rút gọn
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back