Various Artists

Những Ca Khúc Thay Lời Tạm Biệt

Khoảng khắc khi bạn quyết định nói lời tạm biệt có lẽ là một trong những khoảng khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời khi mà bạn sẽ bỏ lại đi những quá khứ chưa vui, những người đã từng đi qua cuộc đời và tiếp tục tiến về phía trước và khi ấy sẽ là lúc 30 ca khúc trong tuyển tập này nói lên tâm trạng của bạn.

Mã nhúng


Chủ đề:


Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back