Various Artists

Những Bài Hát Hay Nhất Về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 4/10/2013), ông xuất thân là một thầy giáo dạy lịch sử, sau đó ông đã trở thành "người anh cả" của lực lượng vũ trang Việt Nam, là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam. Võ Nguyên Giáp được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử Việt Nam. ... Xem toàn bộ
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 4/10/2013), ông xuất thân là một thầy giáo dạy lịch sử, sau đó ông đã trở thành "người anh cả" của lực lượng vũ trang Việt Nam, là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam. Võ Nguyên Giáp được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông cũng được đánh giá là một trong những vị tướng kiệt xuất trên thế giới. Trong cuộc đời binh nghiệp lẫy lừng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch: Việt Bắc, Hòa Bình, Đông Xuân 53-54... trong đó tiêu biểu là chiến dịch Điện Biên Phủ lẫy lừng vang danh năm châu. Rút gọn

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back