Various Artists

Những Bài Hát Cho Ngày Chủ Nhật

Chủ nhật là ngày của vị thần Mặt Trời tối cao và thân thiện với con người, ứng với thứ kim loại quý giá nhất - vàng (gold). Vào ngày này mọi người thường được phép nghỉ ngơi sau cả tuần làm việc mệt mỏi, ngày lấy lại năng lượng đã mất, ngày yêu thương.

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back