Người Tổn Thương Không Về

Anh ấy không làm tổn thương tôi, mà vì anh ấy tôi tự làm tổn thương chính mình.. Buồn nhất là khi tổn thương, người ta không khóc và chỉ biết im lặng.. Chuyện đã kết thúc rồi, người có quay về được không..?
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back