Người Cô Đơn

Cô đơn, là một người luôn đi bên cạnh mình và khóc cùng với tâm trạng mình. Cô đơn, là một ngày bất chợt đứng trước gương và hỏi có ai đó còn thấy mình trong cõi đời này khi trái tim run lên vì sợ hãi. Cô đơn, là một ngày nắng ngập đường hay mưa về bên những giấc mơ chưa trọn vẹn, như người từng một mình đứng bên cạnh vực thẳm để biết khi quay đầu ... Xem toàn bộ
Cô đơn, là một người luôn đi bên cạnh mình và khóc cùng với tâm trạng mình. Cô đơn, là một ngày bất chợt đứng trước gương và hỏi có ai đó còn thấy mình trong cõi đời này khi trái tim run lên vì sợ hãi. Cô đơn, là một ngày nắng ngập đường hay mưa về bên những giấc mơ chưa trọn vẹn, như người từng một mình đứng bên cạnh vực thẳm để biết khi quay đầu lại chỉ có một mình. Rút gọn
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back