Various Artists

Ngày Nắng Và Những Hạt Mưa

Sau cơn mưa trời lại nắng, sau những đổ vỡ trong tình yêu chúng ta lại phải đứng dậy và gạt bỏ đi hết những gì còn lại của mối tình trước đó để mạnh mẽ bước tiếp. Không ai có thể chờ ai cả đời cũng như chẳng ai có thể yêu một người mãi mãi. Chờ ngày nắng lên, chúng ta sẽ lặng lẽ bước qua nhau và mỉm cười.

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back