Nếu Ngày Mai Không Đến

Nếu chúng ta chỉ còn một ngày nữa để yêu nhau..? Nếu chúng ta chỉ còn một ngày nữa để giữ lấy nhau... Chỉ ước rằng ngày mai không đến, nếu tình yêu không còn ở lại, ngày hôm nay anh biết phải làm gì đây..?
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back