Hai Thế Giới

Tình yêu là chuyện của hai người, thừa hay thiếu đều trở thành bi kịch.. Là một người thứ ba, em không được phép, không được quyền và cũng không dám hy vọng. Là một người thứ ba, em chưa bao giờ thấy mình yếu hèn như lúc này. Là một người thứ ba, em biết mình đã sai, rất sai nhưng em không muốn dừng lại cái sai này.. Là một người thứ ba, em mệt... Xem toàn bộ
Tình yêu là chuyện của hai người, thừa hay thiếu đều trở thành bi kịch.. Là một người thứ ba, em không được phép, không được quyền và cũng không dám hy vọng. Là một người thứ ba, em chưa bao giờ thấy mình yếu hèn như lúc này. Là một người thứ ba, em biết mình đã sai, rất sai nhưng em không muốn dừng lại cái sai này.. Là một người thứ ba, em mệt lắm nhưng em không nỡ buông bỏ anh.. Chúng ta là hai thế giới, song song và mãi chẳng thể là một... Rút gọn
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back