Em Tin Em Sai

Em tin vào những lời hứa của anh bởi lẽ em biết anh sẽ không lừa dối em bao giờ và cuối cùng thì em biết em đã sai rồi. Ngày anh đi, em chỉ dám đứng từ xa nhìn. Em sợ phải đối mặt với anh, em sợ em sẽ không kiềm lòng được. Giây phút anh bước đi, em biết em mất anh rồi, những lời của anh cũng cứ thế mà tan biến luôn rồi... Xem toàn bộ
Em tin vào những lời hứa của anh bởi lẽ em biết anh sẽ không lừa dối em bao giờ và cuối cùng thì em biết em đã sai rồi. Ngày anh đi, em chỉ dám đứng từ xa nhìn. Em sợ phải đối mặt với anh, em sợ em sẽ không kiềm lòng được. Giây phút anh bước đi, em biết em mất anh rồi, những lời của anh cũng cứ thế mà tan biến luôn rồi... Rút gọn
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back