Đường Tắc Quá, Hạnh Phúc Không Kịp Đến

Tại sao tình yêu chưa đến? Là bởi đường tắc quá mà thôi! Chờ đợi là một việc khó (thậm chí là rất nản) nhưng còn biết làm sao?
Chuyện nghe thì thật là rất giọng an ủi nhưng không lẽ lại nói thẳng nói toạc ra rằng đời ta đang ở đoạn vô duyên? Nên thôi, nhắc mình rằng: Đường tắc quá, Hạnh Phúc chưa đến kịp! Xem toàn bộ
Tại sao tình yêu chưa đến? Là bởi đường tắc quá mà thôi! Chờ đợi là một việc khó (thậm chí là rất nản) nhưng còn biết làm sao?
Chuyện nghe thì thật là rất giọng an ủi nhưng không lẽ lại nói thẳng nói toạc ra rằng đời ta đang ở đoạn vô duyên? Nên thôi, nhắc mình rằng: Đường tắc quá, Hạnh Phúc chưa đến kịp! Rút gọn
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back