Có Những Tàn Phai

Tôi thấy trong tôi đong đầy những cảm xúc, nhẹ tênh cũng có mà nặng như đá cũng có. Và thường xuyên, tôi sống với những cảm xúc không tên, những cảm xúc của chính mình nhưng tôi không bao giờ có thể hiểu thấu và gọi đúng tên.. Bởi vì có những tàn phai như bụi tro, mãi cứ lơ lửng theo gió cuốn trôi...
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back