Cả Một Trời Thương Nhớ

Ai trong chúng ta cũng đều đã từng có một mối tình đậm sâu chẳng thể quên được “Nếu tình yêu đó là cả một trời thương nhớ.. Vậy thì tại sao mình đã nỡ lìa xa.. Sao mình không thể dừng lại và sống đến hết một cuộc đời...”
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back