Quang Hiếu

Mùa Xuân Vắng Mẹ - Quang Hiếu

Mã nhúng


Lời bài hát: Mùa Xuân Vắng Mẹ

1. Mẹ hỏi xuân này con về chưa
Một chiều xuân nào buồn tiễn đưa
Nhành mai đầu ngõ hoa nở vàng
Hương sắc xuân nồng nàn
Chim én về bao mùa xuân sang.

Vắng con xuân này mẹ buồn không
Mẹ chờ mẹ đợi mẹ vẫn mong
Mùa xuân này nữa bao xuân đợi
Xuân vẫn xa vời vợi
Xuân nghẹn ngào xuân buồn chơi vơi.

Xuân này con không về
Xuân nay bao não nề
Xuân buồn lắm người ơi
Bao nỗi nhớ chơi vơi.

Mùa xuân nay không có hoa mai vàng
Không tiếng ca rộn ràng
Xuân ngậm ngùi xuân buồn chứa chan
Tuyết trắng rơi đầy bên thềm vắng.

Nỗi lòng xa xứ mẹ thấu chăng
Mùa xuân này vắng xa quê nhà
Xuân khát khao đậm đà
Xuân nghẹn ngào xuân buồn thiết tha.

2. Vắng con xuân này mẹ buồn không
Mẹ chờ mẹ đợi mẹ vẫn mong
Mùa xuân này nữa bao xuân đợi
Xuân vẫn xa vời vợi
Xuân nghẹn ngào xuân buồn chơi vơi.

Xuân nay con không về
Xuân nay bao não nề
Xuân buồn lắm người ơi
Bao nỗi nhớ chơi vơi.

Mùa xuân nay không có hoa mai vàng
Không tiếng ca rộn ràng
Xuân ngậm ngùi xuân buồn chứa chan
Tuyết trắng rơi đầy bên thềm vắng
Nỗi lòng xa xứ mẹ thấu chăng
Mùa xuân này vắng xa quê nhà.

Xuân khát khao đậm đà
Xuân nghẹn ngào xuân buồn thiết tha
Mùa xuân này vắng xa quê nhà
Xuân khát khao đậm đà
Xuân nghẹn ngào xuân buồn thiết tha.

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back