Người chơi nổi bật

Quán quân âm nhạc

Hoàng Thị Phượng

4577 điểm