Thể lệ

QUY ĐỊNH CHUNG

- User sử dụng tài khoản Vega ID đăng nhập vào trang nhac.vn/minigame để tham gia trò chơi.

- User được dự đoán 10 bài hát mỗi lượt chơi.

- Đoán đúng tên 1 bài hát sẽ được 1 điểm, đoán sai hoặc không đoán sẽ không được điểm và chuyển tới bài hát tiếp theo.

- User được nghe và dự đoán bài hát trong 20 giây (nghe 10 giây, dự đoán 10 giây).

- Kết thúc mỗi giai đoạn Ban Tổ Chức tổng kết điểm và trao giải cho top những người có điểm số cao nhất. Thời gian diễn ra:

- Từ 25/11/2017 đến 25/2/2018

Quy định về lượt chơi

- Hệ thống cung cấp 1 lượt chơi miễn phí mỗi ngày cho mỗi người chơi.

- Chia sẻ kết quả trên facebook sẽ được nhận thêm 1 lượt chơi.

- Tất cả các tài khoản VIP đăng ký hoặc gia hạn VIP trong thời gian diễn ra chương trình được cộng thêm 3 lượt chơi mỗi ngày trong thời gian hiệu lực của VIP. Lưu ý: Đối với các thuê bao đăng ký VIP qua nhà mạng thì áp dụng duy nhất với thuê bao VIP của nhà mạng Vinaphone.

- Lượt chơi chưa sử dụng trong ngày sẽ reset về 0 sau khi kết thúc một ngày (không được cộng dồn cho ngày hôm sau).

- Một tài khoản có tối đa 5 lượt chơi.

- Mỗi ngày nhận được duy nhất 1 lượt chơi miễn phí thông qua chia sẻ facebook.

Quy định về điểm số

- Một tài khoản có thể đạt tối đa 50 điểm mỗi ngày.

- Đoán đúng tên 1 bài hát sẽ được 1 điểm, đoán sai không được điểm.

- Đối với Top tuần (7 ngày tính từ thời điểm bắt đầu chương trình): Tổng điểm của các ngày trong tuần. Điểm số mỗi tuần sau khi tổng kết sẽ được reset về 0. Sang tuần mới sẽ được tính lại từ đầu.

- Đối với Top tháng: Tổng điểm từ ngày 25 tháng trước đến ngày 24 tháng sau. (VD: Tháng 1: 25/11 - 24/12/2017; Tháng 2: 25/12 - 24/01/2018; Tháng 3: 25/01 - 25/02/2018).

- Đối với Top chung cuộc (Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chương trình): Tổng điểm từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc cuộc thi.

Giải thưởng sẽ được công bố hàng tuần tại fanpage nhac.vn https://www.facebook.com/NhacVnOfficial