• Lê Văn Long

  150

  Quán quân tuần

 • Hoàng Thị Phượng

  1151

  Quán quân tháng

 • Hoàng Thị Phượng

  1151

  Quán quân

Bảng xếp hạng
 • Tuần
 • Tháng
 • Tổng
 • 1 Lê Văn Long 150
 • 2 Bùi Hải Yến 149
 • 3 Lê Ngọc Linh 148
 • 4 Hoàng Thị Phượng 147
 • 5 Võ Ngọc Bảo Trân 91
 • 6 Hieu 71
 • 7 Phạm Thị Thu Huyền 63
 • 8 le chi thanh 61
 • 9 A 60
 • 10 Phạm Văn Đạm 59
 • 1 Hoàng Thị Phượng 1151
 • 2 Lê Văn Long 1134
 • 3 Bùi Hải Yến 1134
 • 4 Lê Ngọc Linh 1082
 • 5 Nguyễn Ngọc Linh 798
 • 6 Phạm Văn Đạm 464
 • 7 Nguyễn Hoàng Long 463
 • 8 Hoàng Thành 458
 • 9 Nguyễn Hoàng Chương 430
 • 10 Thùy Linh 426
 • 1 Hoàng Thị Phượng 1151
 • 2 Bùi Hải Yến 1134
 • 3 Lê Văn Long 1134
 • 4 Lê Ngọc Linh 1082
 • 5 Nguyễn Ngọc Linh 798
 • 6 Phạm Văn Đạm 464
 • 7 Nguyễn Hoàng Long 463
 • 8 Hoàng Thành 458
 • 9 Nguyễn Hoàng Chương 430
 • 10 Thùy Linh 426