Scorpions

Leave Me. - Scorpions

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

I'm lost
Woman leave my life
Woman be so kind
Woman well you know
Well you know
Yeah, well you know
Zero in returns
Zero she's my girl
Woman well you know
Well you know
Yeah, well you know
Zero in returns
Zero she's my girl
Woman well you know
Well you know
Yeah, well you know

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back
Copy to clipboard