Hoàng Hải, Khắc Hiếu, Lương Ngọc Châu, Nguyễn Minh Sơn, Tạ Trung Dũng

Tiếng Mưa (Single) - Khắc Hiếu, Tạ Trung Dũng, Nguyễn Minh Sơn, Lương Ngọc Châu, Hoàng Hải

Nhóm Tình Bạn bao gồm các thành viên: Hoàng Hải, Khắc Hiếu, Lương Ngọc Châu, Nguyễn Minh Sơn, Tạ Trung Dũng. Bài hát Tiếng Mưa đánh dấu cột mốc 17 năm hội ngộ chung tay làm một sản phẩm làm kỷ niệm.

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back