Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè

Vào một ngày nắng của mùa hè năm ấy, anh hỏi tôi: "Nếu một ngày em không nhớ được nữa, em sẽ muốn nhớ điều gì nhất..?"
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back