Wu Judy Chin-tai

My Ocean (CD1) - Wu Judy Chin-tai

Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim ...

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back