Jin Shi

Melody Of The Night ( CD1) - Jin Shi

Dương cầm lặng tiếng rồi… và đêm cũng lặng. Với tôi, có lẽ nhạc cụ trên đời chỉ tồn tại một Dương cầm... 

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back