Melody Of The Night ( CD1) - Jin Shi

Dương cầm lặng tiếng rồi… và đêm cũng lặng. Với tôi, có lẽ nhạc cụ trên đời chỉ tồn tại một Dương cầm... 
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back