Jin Shi

Melody Of The Night 2011 - Jin Shi

Anh nói sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời..thế mà giờ đây chỉ còn mình em bước đi trên con đường chông chênh quá đỗi. Anh ơi, đến cả giọt mưa kia cũng có đôi.. Anh có nghe không nỗi cô đơn cào xé cõi lòng em, cô đơn vào sâu thẳm..

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back