Made (Vol.3) - Big Bang

Album được chia ra thành một số album đĩa đơn. Các album đĩa đơn này được phát hành vào ngày đầu tiên của mỗi tháng từ tháng 5 tới tháng 9 bao gồm M, A, D, E (E là ngoại lệ; phát hành vào ngày 5 tháng 8), và MADE. Album gồm 11 ca khúc, trong đó Fxxk It và Last Dance là hai ca khúc chủ đạo của album.
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back