Big Bang

Made (Vol.3) - Big Bang

Album được chia ra thành một số album đĩa đơn. Các album đĩa đơn này được phát hành vào ngày đầu tiên của mỗi tháng từ tháng 5 tới tháng 9 bao gồm M, A, D, E (E là ngoại lệ; phát hành vào ngày 5 tháng 8), và MADE. Album gồm 11 ca khúc, trong đó Fxxk It và Last Dance là hai ca khúc chủ đạo của album.

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back