Love Seasons - Chris Babida

Nỗi đau mùa cũ đã rất xa rồi, can cớ gì em khóc hờn mình ngốc, cuộc tình quay đi cuộc tình ẩm mốc, người buông tay rồi người cũng giống hư hao
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back