Dawen Wang

Happy Or Not - Dawen Wang

Ý nghĩa cuộc sống không phải ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ đối với nó ra sao

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back