Thu Huyền

Đủng Đỉnh Yếm Đào - Thu Huyền

Bạn đang nghe album Đủng Đỉnh Yếm Đào của ca sĩ Thu Huyền gồm 10 bài, với các tác phẩm như: Dương Xuân, Hát Đuổi, Lúng Liếng... Album được phát hành bởi: HỒ GƯƠM AUDIO vào năm 2007.

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back