Rhymastic, Touliver

1 Like - Rhymastic, Touliver

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Neva Sleep
Neva Sleep
Neva Sleep
Neva Sleep

Spaceboys từ đâu tới
Nghe thấy beat bên tai...
Cuộc chơi chưa kết
Thì cũng chưa cần biết ngày mai...
Bao anh em đón tiếp
Dốc mồm tu hết cả chai..
Âm thanh lại vào việc
Homie cho tao hit 1 like!

Homie cho tao hit 1 like!
Homie cho tao hit 1 like!
Homie cho tao hit 1 like!
Homie cho tao hit 1 like!

Homie cho tao hit 1 like!
Homie cho tao hit 1 like!

Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back